مهندس معین فر، دلم براى نیشگون هایت تنگ مى شود | بلاگ

مهندس معین فر، دلم براى نیشگون هایت تنگ مى شود

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وبروزهاى شیرینى را نمى گذرانم، نمى گذرانیم.

شب یلدا بود که پدر دوست عزیزم را دفن کردند.

زلزله ها آمدند و رفتند.

مردمِ خسته هر روز به خیابان ها مى ریزند.

حال شهرم خراب و خاکسترى است و...

صبح بود که خبر رفتن دایى عزیزم به ما رسید.

من، مامان و نجمى جون، سه نسل، کنار هم نشستیم و گریستیم.

به خانه برگشتم. یک فیلم گذاشتم و دارم به خودم بى تفاوتى تزریق مى کنم.

دایى هاى مامان از هفت نفر رسیده اند به چهارتا.

امروز مهربان ترینشان تنهایمان گذاشت.


من فیلم نگاه مى کنم و به نفس هایى که فرو مى دهم مى اندیشم.
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1396 ساعت: 1:16