عناوين مطالب سایت
*Perfetti sconosciut

هر روز دلتنگ توام

توهّمى به نام عشق

روز دهم، در انتظار پاسخ مصاحبه

مهندس معین فر، دلم براى نیشگون هایت تنگ مى شود

چُس ناله

به آهستگى مى میریم

به تاریخ بیست و هشتم آذرماه

"پیلاتس" مرا دوست ندارد

برگ ها مى میرند

Ultra Violet

زلزله تمام نمى شود

حوصله ى تایپ نیست

به قدر هسته خرمالویى دوستت دارم و توچه مى دانى بزرگى دوست دا

پاییز نمى شود که نمى شود...

برزیل جاى گرمى است

خاکسترى غمگین ترین رنگ است

الحمد

ماهِ بلاتکلیف

*BFG

صبح مى شود شبى

شب هاى سرد

دستانى با بوى زنجبیل

یک روز آرام

بریم عکاسى!

اُکسیدان٩درصد

پنجره را بستم تا انگورم را با کسى قسمت نکنم

چرا یکشنبه ها تا دوشنبه به درازا مى کشند؟!

رنگ چشم هایش دروغ بود

جمعه تنها بود و خدا دلتنگى را آفرید

پنبه زنى

بیست و سوم و عصاى سفید

چندشنبه روزى بود؟

یکشنبه ها را مرخصى بدهید

هشتاد و هشت

*با هم بودن

جورى بگو همه چیز درست مى شه تا خودت هم باور کنى

وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ممنون که یادت هست، توت فرنگى دوست دارم

چرا بهار شبیه تابستان است؟

*کجا ممکن است پیدایش کنم

دلتنگی برای درختی مُرده

به وقت طلوع، صدایم کن

خدا مى تواند به آرزوهاى کوچک نظر کند

یکشنبه ها رادوست ندارم

دوز قوى‌تر لطفاً!

مِسى که هسى😜

سرم را به روى دست هایت آرام کن

فصل پنجم

دلم براى خرابه روبرو تنگ مى شود

نادرجان

*کیک هویج

خاکسترى

یا زهرا

محمدجواد ظریف

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0049 ثانیه